Bytový dům Petřiny

Stav

Realizace

Rok

2023

Typologie

Rezidenční

Realizační tým

Architekt

Quarta Architektura

Projekt

Ing. Jiří Dvořák, Ing. Kristína Dančišínová

Bytový dům Petřiny je stavba nacházející se na původním místě starého nákupního domu ve složité lokalitě. Vzhledem k malému pozemku samotné stavby bylo nutné hluboké založení pro vytvoření podzemní části objektu, ve které vznikl dvoupatrový automatický zakladač pro automobily obyvatel domu. Stavba se dále nachází v blízkosti tramvajové trati, proto bylo potřeba stavbu založit na vrstvu vibroizolačních podložek s ohledem na vibrace vzniklé od tramvajové dopravy. Bylo zvoleno nevšední řešení zdvojené železobetonové stropní konstrukce v úrovni terénu mezi kterou byla vložena vrstva vibroizolace. Objekt je dále vybaven nuceným větráním, chlazením a chytrou elektroinstalací.

Galerie

Společně s kvalitní architekturou přináší bydlení ve vysokém standardu. Prováděcí projekt byl zpracován jako BIM v softwaru Archicad.

Dokumentace a realizace