Motion tým

Ing. Jiří Dvořák

Jednatel společnosti, HIP
ČKAIT: 0013777
dvorak@mo-co.cz
+420 606 452 280

Ing. arch. Šárka Štičková

Senior architekt
sarka@mo-co.cz
+420 737 921 943

Zdeňka Beranová

Office manažerka, inženýring
office@mo-co.cz
+420 605 311 439

Petr Jandák

Projektant
jandak@mo-co.cz
+420 775 579 554

Ing. Valerie Tlustošová

Projektant
valerie@mo-co.cz
+420 608 524 764

Ing. Kristína Dančišínová

Projektant
kristina@mo-co.cz
+420 604 405 677

Ing. Jiří Kučera

Projektant
kucera@mo-co.cz
+420 728 109 793

Ing. arch. Lenka Římalová

Junior architekt
lenka@mo-co.cz
+420 607 613 858

Jan Jandák

Projektant TZB – ZTI
jan@mo-co.cz
+420 775 716 885

Ing. Tomáš Bindr

Projektant TZB – ÚT, VZT, CHL
bindr@mo-co.cz
+420 720 975 069

Lukáš Táborský

Architektonické studie
taborsky@mo-co.cz
+420 774 896 917

Partneři

Spolupracujeme také s jinými architektonickými ateliéry, kterým pomáháme posouvat projekty a vize až do fáze realizace.