Sportovní centrum FAČR

Stav

Studie

Rok

2018

Typologie

Sportovní

Realizační tým

Architekt

Ing. arch. Michal Rouha (Momentura)

Projekt

Ing. Jiří Dvořák

Základní ideou sportovního centra je jeho multifunkčnost směrem ke školám v návaznosti na dostupnost široké veřejnosti.Návrh je pro lepší představu realizovatelnosti situován do Plzeňského kraje k základním školám a blízkému centru, na místě již nevyhovujících sportovních ploch. 

Objekt je navržen jako jednoduchý kvádr se střechou se zalamováním s okny na sever . Objekt je dále díky snížení výšky,lepšímu funkčnímu prostorovému uspořádání, pohybu uvnitř budovy zapouštěn o jednu úroveň níže. Vstup do patra je tedy o jednu úroveň výše/nad celkovou hrací plochou po lávkách zavěšených do středového kompaktního traktu.Středový trakt má dvě podlaží, jedno do kterého vstupujeme s diváckými tribunami, administrativou, klubovnou, obchodem a hygienickým zázemím. Podzemní podlaží obsahuje především šatny a technologické zázemí. Odtud také vstupujeme do všech směrů do víceúčelových herních ploch. 

 

Galerie

Na prostorovou konstrukci střechy jsou osazeny trojúhelníkové příhradoviny, které vynáší střechu a tvoří tak zalamovaný prvek umožňující přísun nepřímého denního světla na hrací plochu.

Studie a dokumentace