Vila Anna

Stav

Realizace

Rok

2021

Typologie

Rezidenční

Realizační tým

Architekt

Ing. arch. Šárka Štičková

Projekt

Ing. Jiří Dvořák, Petr Jandák

Funkcionalismem inspirovaná stavba pro bydlení vícečlenné rodiny nedaleko Prahy, s požadavky na komfort vnitřního prostředí a energetickou náročnost přináší projektantům z MOTION Construction projekčně náročnou, zároveň zábavnou práci s ohledem na chytré a ekonomické řešení. Hlavními inspiracemi architektů ze Studia Reaktor byly kvádry a výrazné hmoty patra, které si dívají do krajiny. Díky překonzolovanému patru vznikly zastíněné venkovní prostory, které spolu s pobytovými místy v zahradě a vodní plochou vytváří zajímavé pohledy a příjemnou atmosféru.

Exteriér

Náš projekční ateliér MOTION construction je hlavním projektantem díla. Stavební podklady zpracováváme ve všech stupních projektové dokumentace DÚR – DSP – DPS. Pracujeme v prostředí 3D BIM modelu a díky tomu úspěšně posouváme projekt od vize až do fáze realizace.