Bytový dům Pražská

Stav

DUR + DSP

Rok

2020

Typologie

Rezidenční

Realizační tým

Architekt

Ing. arch. Šárka Štičková , Ing. arch. Karolína Stehlíková

Projekt

Ing. Jiří Dvořák, Petr Jandák

Podle architektonického návrhu Ing. arch. Šárky Štičkové tvoříme na pomezí Strašnic a Hostivaře místo pro aktivní život. Projekt bytového domu o 5 nadzemních podlažích svým tvarem i hmotou koresponduje s přilehlou zástavbou bytových domů. Polyfunkční objekt s 13 bytovými jednotkami s balkony nebo terasami a třemi komerčními plochami, přináší do oblasti novou svěží atmosféru.

Vizualizace

Náš ateliér je hlavním projektantem díla. Stavební podklady byli vypracovány ve všech stupních projektové dokumentace od DÚR – DSP až po samotnou prováděcí dokumentaci stavby. Projekt byl vypracován v prostředí BIM díky kterému bylo možné lépe vyřešit složité detaily tohoto projektu. 

Studie a projekt