Kemp Brozany

Stav

Studie

Rok

2023

Typologie

Komerční

Realizační tým

Architekt

Ing. arch. Šárka Štičková

Projekt

Ing. Jiří Dvořák, Lukáš Táborský

Cestou z Prahy do Litoměřic, kousek od rušné komunikace se nachází kemp se svojí historií obklopen zelení a rybníky. Do oblasti kempu zasahuje ho slepé rameno Labe a chráněná krajinná oblast, lesy, louky a rákosí zde vytváří malebná zákoutí kde tráví svůj čas návštěvníci, rodiny, rybáři, cestovatelé s karavanem. Stávající objekty jsou již zastaralé, zralé na rekonstrukci a nevyhovují dnešním nárokům na rekreaci. Regenerace zázemí a ubytovacích chatek musí probíhat ve své stávající zastavěné ploše a hmotě. Součástí návrhu je úprava stávajícího zázemí a návrh nových chatek a dvojchatek.

Vizualizace

Náš ateliér je hlavním projektantem díla. Stavební podklady byli vypracovány ve všech stupních projektové dokumentace od DÚR – DSP až po samotnou prováděcí dokumentaci stavby. Projekt byl vypracován v prostředí BIM díky kterému bylo možné lépe vyřešit složité detaily tohoto projektu.