Bytové a rodinné domy Radobýl Litoměřice

Stav

DUR + DSP

Rok

2022/23

Typologie

Rezidenční

Realizační tým

Architekt

Studio Reaktor

Projekt

Ing. Jiří Dvořák, Ing. Valerie Tlustošová

V severozápadní části Litoměřic na Miřejovické stráni vzniká projekt bytových a rodinných domů podle architektonického návrhu Studia Reaktor. Architektům byl inspirací specifický ekosystém Litoměřicka, zejména pak místní dominanta vrchu Radobýl – neovulkanický pahorek, se svou nezaměnitelnou strukturou kamenných čedičových varhan, tak typických pro České středohoří.

Architektonická studie pro nově vznikající uskupení bytových a rodinných domů vychází právě z myšlenky principu lomu horniny, která vzniká při ochlazování žhavé lávy. Tehdy vznikají fascinující sloupce ve tvaru hexa či pentagonu, které inspirovaly architekty k půdorysnému tvaru bytových domů i samotných bytových jednotek. Motiv se dále promítá i v exteriérových strukturách fasády nebo interiérových detailech jednotlivých bytů a společných prostor.

Přírodní biodiverzita lokality vrchu Radobýl a charakter Českého středohoří se v připravovaném projektu promítá do střešních zahrad nebo teras s integrovanými truhlíky se zavlažováním. Dynamicky tvarovaný společný venkovní prostor s pestrou druhovou skladbou rostlin, množstvím pobytových a herních prvků vytváří spolu s použitými materiály jako je dřevo, kov a přírodní kámen příjemné klima a atmosféru.

Vizualizace – BD

Návrh bytových domů Radobýl od Studia Reaktor tvoří tři budovy na společném podnoží podzemních garáží. Koncept příčného stěnového systému umožňuje komfortní propojení bytů se zahradou i kaskádové uspořádání venkovních teras a horních pater penthousů. Vertikálním komunikačním jádrem jednotlivých objektů prochází jednoramenné schodiště, které je shora přirozeně prosvětlené střešními světlíky. Naše studio je dodavatelem projektu DUR-DSP a DPS a to ve formátu BIM bez profesí v BIM prostředí.

VIzualizace – RD

Náš ateliér je hlavním projektantem díla. Stavební podklady byli vypracovány ve všech stupních projektové dokumentace od DÚR – DSP až po samotnou prováděcí dokumentaci stavby. Projekt byl vypracován v prostředí BIM díky kterému bylo možné lépe vyřešit složité detaily tohoto projektu.