Sportovní areál Třebenice

Stav

DUR + DSP

Rok

2020

Typologie

Sportovní

Realizační tým

Architekt

OTA Atelier

Projekt

Ing. Jiří Dvořák, Petr Jandák

Litoměřické Třebenice nutně potřebovali nový sportovní areál s moderním zázemím pro sportovce i návštěvníky. Architekti z OTA atelieru se ve svém návrhu snažili o maximální konstrukční a materiálovou jednoduchost a pravdivost. Z toho vychází celková koncepce projektované stavby, která funguje jako podélný zděný objekt s pultovou střechou a dřevěným tesařským krovem, s přesahy na všechny strany. Tyto přesahy vytváří kolem zděné části krytý venkovní prostor, který slouží zejména jako tribuna, venkovní terasa při prostoru klubovny a krytý přístup do jednotlivých provozů. Materiály použité v jejich základní režné podobě tak minimalizují zbytečné vrstvy, které by v budoucnu vyžadovaly údržbu. Stavba naopak přirozeně stárne vlastním tempem.

Exteriéru dominují dřevěné tesařské konstrukce a beton. V interiéru se kombinují základní obklady, betonové tvárnice a dřevěné prvky. Objekt má celkem 6 šaten, klubovnu s kapacitou přibližně 40 lidí, veřejné toalety, prádelnu, technické zázemí a sklad

Vizualizace

Stavební podklady byli vypracovány ve stupních projektové dokumentace od DÚR – DSP až po samotnou prováděcí dokumentaci stavby. Projekt byl vypracován v prostředí BIM díky kterému bylo možné lépe vyřešit složité detaily tohoto projektu a investor dostal lepší představu o celkovém řešení stavby. 

Studie a projekt