Konverze nádraží Chomutov

Stav

DUR + DSP

Rok

2021

Typologie

Veřejné

Realizační tým

Architekt

Studio Reaktor

Projekt

Chomutov

Nádražní budova v Chomutově bývala v historii ledasčím. Původně sloužila jako ubikace zaměstnanců drah, pak jako ordinace lékařů nebo kanceláře. Zub času a nedostatek péče však historickou budovu učinil nevhodnou pro další užívání. Díky investorovi objekt nyní čeká znovu světlá budoucnost.

Záměrem architektů ze Studia Reaktor je proměna nádražního objektu v Chomutově na multifunkční prostor pro výtvarné ateliéry, dětské skupiny, ale i pro velkoryse řešené byty. Návrh konverze zachovává půdorysnou stopu objektu i hřebenovou výšku a snaží se o maximální udržení vzhledu budovy v exteriéru, především zachováním stejného členění nových výplní otvorů. V interiéru vstupní haly pak dominuje původní schodiště, které se podařilo zachovat a začlenit do nového prostředí.

Vizualizace

V MOTION construction dáváme vize do pohybu! Jsme hlavním projektantem díla a stavební podklady zpracováváme ve všech stupních projektové dokumentace DÚR – DSP – DPS. Pracujeme v prostředí 3D BIM modelu a díky tomu pomáháme posouvat projekt od vize až do fáze realizace.